Gemeente Hengelo, stand van zaken

Over de ontwikkelingen in de gemeente Hengelo hebben we u onlangs per mail geïnformeerd. Daar is afstemming over een tijdelijke locatie – een kavel van Ter Steege Vastgoed Rijssen- voor een periode van 5 jaar. Onze stuurgroep heeft voorgesteld dat de gemeente Hengelo voorziet in vervolglocaties. Een visiedocument over de invulling van deze tijdelijke locatie wordt 20 maart behandeld in het college van B&W van Hengelo. Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is worden de volgende stappen gezet in de richting van realisatie. Uiteraard maakt afstemming met potentiele bewoners hiervan onderdeel uit. Degene die bij ons heeft aangegeven interesse te hebben in deze woonmogelijkheid in Hengelo zullen wij op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen. Ben je eerder niet door ons geïnformeerd over deze locatie in Hengelo en heb je wel interesse. Laat het ons dan alsnog even weten.

Gemeente Enschede
, stand van zaken

Medewerkers van de gemeente Enschede doen op dit moment onderzoek naar mogelijke locaties. Een tweetal locaties is ons inmiddels bekend gemaakt. De ene locatie betreft het ZALO-terrein ten noorden van Lonneker; een locatie die al in eerdere communicatie werd genoemd. De andere locatie is gelegen tussen Enschede en Glanerbrug. Of beide locaties geschikt gemaakt kunnen worden is nog maar zeer de vraag. De gemeente heeft aangegeven de locaties voor een periode van 10 jaar te willen bestemmen voor Tiny Houses. Wij informeren je op een later tijdstip nader over onze bevindingen t.a.v. deze locaties. Daarnaast gaan wij de gemeente Enschede vragen of ze meerdere locaties beschikbaar willen stellen.

team Tiny Housing Twente

De stuurgroep wordt dit voorjaar omgebouwd naar een stichting om zo slagvaardiger aan het werk te kunnen met alle initiatieven die tot dusver ondernomen zijn. Ook zijn er een aantal wisselingen in het team te melden zo heeft Joris Kodde aangegeven te stoppen en komen Suzanne ter Harmsel en Hein Jan Geerdink het team versterken.

vragenlijst, een nader onderzoek

Samen met Joren van Dijk, psycholoog bij Omgevingspsycholoog, is er een vragenlijst opgesteld. Deze is naar alle geïnteresseerden die op de beide informatieavonden zijn geweest gestuurd. In februari hopen wij een terugkoppeling te kunnen geven over de uitkomst van deze enquete.

informatiebijeenkomsten najaar 2017

Op 20 september en 4 oktober organiseerden wij twee informatieavonden op de Saxion Hogeschool in Enschede. De avonden werden gemodereerd doorn Corina Punte. Jan Willem Aardema (Bouwschool Twente) deed de introductie van ‘tiny housing twente’ en presenteerde de initiatieven tot nu toe, waaronder de bouw van de Tiny Tukker 1 door zijn studenten en de recente ontwikkelingen rond de locatie ZALO nabij Lonneker. Jeroen Hatenboer (wethouder Gemeente Enschede) na vervolgens enthousiast het stokje van hem over maar benadrukte dat men zich als groep moet organiseren omdat het voor het gemeentelijk apparaat ondoenlijk is dit op individueel niveau te faciliteren. De presentatie van Marjolein Jonker ging over de filosofie van de Tiny House Movement maar ook over de ontwikkelingen die er op dit moment landelijk plaats vinden. Zij woont als een van de eersten in Nederland in de buurt van Alkmaar zelf in een Tiny House (THOW, Tiny House On Wheels) en is ook nauw betrokken bij Tiny House Nederland. Hein Jan Geerdink, architect bij Bauing, docent op de AKI en bouwde eerder ook zijn eigen huis, liet in een bijna eindeloze reeks inspirerende beelden zien hoe het ook kan. Zijn verhaal ging vooral over het loslaten van alle hokjes en beperkende begrippen maar ook over dat er, binnen de huidige regels, best veel mogelijk is.

Het tot kleinere groepen vormen van het publiek dat op de avond af kwam bleek lastig. Daarvoor werd er door de presentaties misschien te veel ‘gezonden’ en werd het publiek te weinig betrokken in een dialoog. Omdat ook bleek dat het publiek erg divers was gaat de stuurgroep aan de hand van een vragenlijst kijken of er op die manier nadere groepen gevormd kunnen worden.
Na afloop van de avonden, die beide erg goed bezocht werden, konden de geïnteresseerden op een kaart van de Gemeente Enschede kenbaar maken waar zij eventueel zouden willen wonen. Al snel werd duidelijk dat het meer om het principe ‘dicht bij de stad’ of ‘buitenaf’ ging dan letterlijk een bepaald perceel.

leven op kleine voet in Tiny Houses

Op 18 september heeft Jan Willem Aardema de leerlingen van het Technasium de Waerdenborch met locaties in Holten en Goor de opdracht ‘Leven op kleine voet in Tiny Houses’ gegeven. De leerlingen ontwerpen een Tiny House waarbij ze met name kijken naar de buitenkant en de indeling van de huisjes. Ook thema’s als innovatieve materiaaltoepassingen en duurzame energievoorzieningen komen aan bod.

KunstenLandschap Lonneker


3 t/m 5 juni 2017 vindt de 17e editie van het KunstenLandschap Lonneker plaats. 
Tijdens de Pinksterdagen staat de Tiny Tukker 1 langs de route van dit festival waarbij in het landschap rond Lonneker diverse kunstvormen te bewonderen zijn. Naast de Tiny Tukker zal ook het minihuisje Cabine #3 van beeldend kunstenaar Hans Runge en een uitgebreid overzicht van allerlei Tiny Houses ontworpen door bouwkundestudenten van Saxion te zien zijn.

Locatie: het voormalig voetbalveld aan de Beukerweg 15 te Lonneker.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.

Tiny Tukker 1 on tour


De Tiny Tukker gaat on tour en is komende periode te bezichtigen:
19 en 20 mei: Wesselerbrinkpark in Enschede;
14 t/m 16 september: 
75-jarig jubileum Koopmans Bouwgroep BV, Vliegbasis Twente in Enschede;
29 september: 
Vitaliteitsmarkt De Waarf in Enter.