vraag en aanbod

Verschillende partijen (stakeholders) verschillende belangen en behoeftes. De een zoekt grond, een huis of begeleiding bij de organiseren hiervan. De ander bezit grond of wil best haar burgers faciliteren maar weet niet zo goed hoe of wie er serieuze interesse heeft. Globaal denken wij drie verschillende groep te kunnen onderscheiden:

> particuliere opdrachtgever, toekomstig bewoner
> gemeente, projectontwikkelaar, grondbezitter
> bouwbedrijf, architect/ontwerper, onderwijs/kennisinstelling