over Tiny Housing Twente

Op diverse locaties in Nederland is men inmiddels bezig met Tiny Houses. Jan Willem Aardema (directeur Bouwschool Twente in Hengelo) heeft het idee opgevat om Tiny Housing ook in Twente mogelijk te maken. Inmiddels is er een stuurgroep van kwartiermakers voortvarend met het idee aan de slag gegaan. De stuurgroep is in overleg met diverse gemeenten om Tiny Housing mogelijk te maken. Het doel is om in meerdere gemeenten noaberschappen van tussen de 10 en 25 Tiny Houses te realiseren. De toekomstige bewoners bepalen zelf hoe hun woning er uit komt te zien en bouwen deze ook zelf of met behulp van een aannemer. Anders dan de meeste initiatieven in Nederland is dat zij ook zeggenschap hebben over de wijze waarop het buurtje wordt ingericht. Uitgangspunt is de inclusieve samenleving, het twentse noaberschap. Om dit te stimuleren wordt geprobeerd elk buurtje te voorzien van een communityplek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar plek is voor een gemeenschappelijke werkplaats en de opslag van deelspullen (boormachine, grasmaaier, wasmachine?).
De stuurgroep wil zich hard maken om samen met de potentiele bewoners en professionals die in deze branche actief zijn te onderzoeken of er andere financieringsvormen mogelijk zijn dan de traditionele huur en koop. De intentie is niet een oplossing te bieden voor ‘mooi goedkoop’ wonen. Het realiseren van voldoende en voor iedereen betaalbare woningen zien wij meer als taak voor gemeenten ism. de woningcorporaties.
En hoe hoog leggen wij de lat? Ook dat zal samen met de gebruikers bepaald worden. Natuurlijk zijn wij ambitieus als het om duurzaamheid gaat en juichen wij het experiment hierin toe. In praktijk zal echter per locatie bepaald moeten worden in welke mate de Tiny Houses zelfvoorzienend zijn, autarkisch / off grid (elektriciteit, water, riool) en in hoeverre men tegemoet kan komen aan het gebruik van biobased materialen en het circulaire gedachtegoed. Voor de collectieve energievoorziening wordt aan de bouw van een kleine windmolen en een zonneweide gedacht. Voor de zuivering van het rioolwater aan een helofytenfilter.