Gemeente Hengelo, stand van zaken

Over de ontwikkelingen in de gemeente Hengelo hebben we u onlangs per mail geïnformeerd. Daar is afstemming over een tijdelijke locatie – een kavel van Ter Steege Vastgoed Rijssen- voor een periode van 5 jaar. Onze stuurgroep heeft voorgesteld dat de gemeente Hengelo voorziet in vervolglocaties. Een visiedocument over de invulling van deze tijdelijke locatie wordt 20 maart behandeld in het college van B&W van Hengelo. Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is worden de volgende stappen gezet in de richting van realisatie. Uiteraard maakt afstemming met potentiele bewoners hiervan onderdeel uit. Degene die bij ons heeft aangegeven interesse te hebben in deze woonmogelijkheid in Hengelo zullen wij op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen. Ben je eerder niet door ons geïnformeerd over deze locatie in Hengelo en heb je wel interesse. Laat het ons dan alsnog even weten.

Reacties zijn gesloten.