Gemeente Enschede
, stand van zaken

Medewerkers van de gemeente Enschede doen op dit moment onderzoek naar mogelijke locaties. Een tweetal locaties is ons inmiddels bekend gemaakt. De ene locatie betreft het ZALO-terrein ten noorden van Lonneker; een locatie die al in eerdere communicatie werd genoemd. De andere locatie is gelegen tussen Enschede en Glanerbrug. Of beide locaties geschikt gemaakt kunnen worden is nog maar zeer de vraag. De gemeente heeft aangegeven de locaties voor een periode van 10 jaar te willen bestemmen voor Tiny Houses. Wij informeren je op een later tijdstip nader over onze bevindingen t.a.v. deze locaties. Daarnaast gaan wij de gemeente Enschede vragen of ze meerdere locaties beschikbaar willen stellen.

Reacties zijn gesloten.