Stuurgroep Tiny Housing Twente

Doel van de stuurgroep Tiny Housing Twente

Op diverse locaties in Nederland is men inmiddels bezig met de woonbeweging of -filosofie Tiny Housing.  Jan Willem Aardema (directeur Bouwmensen Twente Hengelo) heeft het idee opgevat om Tiny Housing ook in Twente mogelijk te maken. Inmiddels is er een stuurgroep van kwartiermakers voortvarend met het idee aan de slag gegaan. De stuurgroep is in overleg met diverse gemeenten om Tiny Housing mogelijk te maken. Het doel is om in meerdere gemeenten tussen de 10 en 25 van deze kleine woningen te bouwen en om er wijkjes mee samen te stellen.

Wat er anders is dan de huidige initiatieven in Nederland is, naast dat de toekomstige bewoners, zelf bepalen hoe hun huisje er uit komt te zien, zij ook zeggenschap hebben over de wijze waarop het wijkje wordt ingericht, in de gedachte van een inclusieve samenleving (gelardeerd met Twents Noaberschap). Het is ook de bedoeling dat het wijkje een ontmoetingsplek krijgt, een centrale werkplaats, een spullenhuis en eventueel een wasplaats en drooghok. In het wijkje zal bijvoorbeeld ook maar één grasmaaier beschikbaar zijn voor alle bewoners. Het is niet bedoeling dat het wijkje aanvulling biedt op bestaand of nieuw ‘goedkoop’ woningaanbod in de regio. Wie slechts goedkoop wil wonen zal geen plek verwerven in de wijk die de stuurgroep beoogt. Een streven van de stuurgroep is ook dat er naast de traditionele koop- en huurmogelijkheden ook andere en mogelijke financieringsvormen, specifiek voor Tiny Houses aangeboden worden.

Voor wat betreft de functionaliteit van de Tiny Houses wordt gestreefd naar een grote mate van zelfvoorziening in energie en water (off-grid), maar tevens naar de circulairiteit van de huisjes. De gebruikte materialen dienen zo veel mogelijk biobased, dan wel circulair toepasbaar te zijn.
Er wordt ingezet op collectieve energievoorziening d.m.v. zon en wind (binnen een smart grid), opslag en distributie van regenwater en zuivering van (riool)water door middel van een helofytenfilter.

Stuurgroep Tiny Housing Twente

De stuurgroep Tiny Housing Twente bestaat uit de volgende personen:
Corina Punte, Teamleider Bètatechniek Saxion Hogescholen Enschede
Ruud Hoemakers, ProfitCare Marketing&Sales-consulting&résulting
Peter van Roosmalen, Architectuurcentrum Twente
Joris Kodde, student bouwkunde Saxion Enschede
Jan Willem Aardema, directeur Bouwmensen Twente Hengelo

Raadgevend en meedenkend:
Tom Brughuis, stadsplanoloog gemeente Enschede
Joren van Dijk, omgevingspsycholoog
Sabine Megens, Ontroerend Goed
Remko Waanders, De Tekenafdeling
Marjolein Jonker www.marjoleininhetklein.com
Pioneering